Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Vesikaton alusrakenteiden purku- ja korjaustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vesikaton alusrakenteiden purkutöiden tekeminen Opiskelija perehtyy vesikaton alusrakenteiden purkutöihin ja niiden vaaratekijöihin. Opiskelija purkaa vesikaton alusrakenteita turvallisesti ja oikein.
Vesikaton alusrakenteiden korjaus- ja uudistustyöt Opiskelija perehtyy vesikaton alusrakenteiden kunnon ja laadun kartoittamiseen ja tekee kartoituksiensa perusteella rakenteiden korjaus-, tukemis- ja uudistustöitä.
Materiaalin uusiokäyttäminen ja kierrätys Opiskelija perehtyy purkujätteiden kierrättämiseen ja uusiokäyttöön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa vesikaton alusrakenteiden purku- ja korjaustöissä tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa

Vesikaton alusrakenteiden asentaminen ja valmistus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vesikaton alusrakenteiden asentaminen Opiskelija perehtyy vesikattojen alusrakennetöihin ja niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Opiskelija mitoittaa ja asentaa kattoristikoita ja ruodelaudoituksia sekä perehtyy hyörysulun ja tuuletuksen merkitykseen rakenteille.
Vesikaton alusrakenteiden valmistaminen Opiskelija valmistaa erilaisia kattoristikoita ja vesikaton rakenteiden yleisimpiä osia, sekä perehtyy kunkin osan mitoittamis- ja valmistustekniikkaan.
Materiaalin ja rakenteiden varastointi ja suojaus Opiskelija perehtyy rakennusmateriaalien ja rakenteiden varastointiin ja suojaamiseen.
Työkalujen, -koneiden, kiinnikkeiden ja materiaalin käyttö Opiskelija tunnistaa ja käyttää turvallisesti rakennustyömaan yleisimpiä työkaluja kuten moottorisahaa, puukkosahaa, sirkkeliä ja naulainta sekä valitsee oikeat kiinnikkeet tuotteen ja alustan mukaan. Opiskelija perehtyy alusrakenne materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.
Kuvien ja piirustusten tulkitseminen ja käyttö Opiskelija tulkitsee ja käyttää vesikaton alusrakennetöissä käytettäviä kuvia ja piirustuksia sekä suunnittelee oman työnsä niiden avulla.
Toiminta ja turvallisuus Opiskelija perehtyy henkilökohtaisiin turvavarusteisiin, turvavaljaisiin, putoamissuojiin, henkilönostimiin ja rakennustelineisiin. Opiskelija tunnistaa työkohteiden vaaratekijät ja toimii työssään niin, ettei hän vaaranna itseään eikä muita.
Asiakaspalvelu Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu tilanteissa, ja antaa sekä vastaanottaa palautetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa vesikaton alusrakennetöiden asentamisessa ja valmistamisessa tarvittavien tietojen, taitojen, määräyksien ja ohjeiden kanssa teoriassa sekä käytännön esimerkein.

Opettaja ohjaa työn eri vaiheita ja antaa opiskelijalle ohjaavaa palautetta työn edistymisestä ja sen laadusta.

Opiskelija luovuttaa valmiin työn ensin itselleen, ja antaa työstään oman arvioinnin opettajalle. Opettaja antaa oman arviointinsa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa vahvistamaan oppimistaan.

Muuta tietoa