Tutkinnon osan arviointi

LAITETEKNIIKAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksen tiloissa. Näytössä toteutetaan ohjelmoitava RISC-tyyppinen mikro-ohjainlaitteisto.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa