Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

YRITYSTEN TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työasemien vakiointi Opiskelija toteuttaa työasemavakioinnin.
Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asennusten automatisointi Opiskelija automatisoi käyttöjärjestelmän asennuksia.
Verkon hyödyntäminen asennuksissa Opiskelija osaa konfiguroida verkkolaitteet tehostamaan automatisoituja asennuksia. Opiskelija rakentaa tietoverkon, jossa etähallinta ja automaattiasennusten vaatimukset on huomioitu.
Tietoturva ja sen keskitetty hallinta Opiskelija hyödyntää keskitettyä hallintaa yritysten tietoturvan ylläpidossa.
Etähallinta Opiskelija asentaa järjestelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa yritysten tietojärjestelmien ylläpitoa. Opiskelija hyödyntää erilaisia työkaluja tietoverkkojen, työasemien ja palvelimien ylläpidon apuna.
Työn dokumentointi Opiskelija toteuttaa yrityksen tietojärjestelmien dokumentointia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla rakentamaan järjestelmiä, joilla käyttöjärjestelmien vakiointia ja automaattiasennuksia voidaan toteuttaa.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa toteuttamaan keskitettyä tietoturvan hallintaa järjestelmissä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelija toteuttamaan ja konfiguroimaan tietoverkkoja. Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään erilaisia työkaluja etähallinnan apuna.

Muuta tietoa