5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osp.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 8 osp

 • Opiskelutaidot, 2 osp (äidinkieli)
 • Media ja kulttuuri, 1 osp (äidinkieli)
 • Työelämän viestintä ja vuorovaikutus, 2 osp (äidinkieli)
 • Työelämän ruotsi, 1 osp (toinen kotimainen kieli)
 • Työelämän englanti, 2 osp (A-kieli)

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikan perustaidot, 1 osp (matematiikka)
 • Ongelmanratkaisu työtehtävissä, 2 osp (matematiikka)
 • Työelämän fysiikka, 1 osp (fysiikka ja kemia)
 • Työelämän kemia, 1 osp (fysiikka ja kemia)
 • Arkielämän TVT, 1 osp (tieto- ja viestintätekniikka)

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 5 osp

 • Yhteiskuntataidot, 1 osp (yhteiskuntataidot)
 • Työelämätaidot, 1 osp (työelämätaidot)
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp (Yrittäjyys ja yritystoiminta)
 • Työkyvyn edistäminen, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)
 • Liikunta ja terveystieto, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Niitä voi suorittaa joko peruspolun tai yksilöllisen polun (linkkinä) mukaisesti. Valintoja voi tehdä myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).

Turvallisuusalan peruspolkuun kuuluvat seuraavat valinnaiset osaamistavoitteet:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp

 • Interactive English, 2 osp (A-kieli)
 • English around the world, 1 osp (A-kieli)
 • Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 3 osp
 • Fysiikka ja kemia , 3 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 3 osp

 • Kuntoliikunta, 2 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)
 • Terveyttä arkeen, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

 • Etiikka, 2 osp (kulttuurien tuntemus)
 • Digitaalinen portfolio, 1 osp (tieto- ja viestintätekniikka)
 • Opiskelijan valittavissa olevia tavoitteita 4 osp, johon suositellaan kuuluvaksi ympäristöosaaminen 2 osp sekä kulttuurien tuntemus 2osp.