2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Opiskelija voi suorittaa osaamisalan opinnot peruspolulla, joka tarkoittaa yleistä suoritustapaa. Pääosa opiskelijoista on tällä peruspolulla. Opiskelija voi myös suorittaa tutkintonsa erilaisilla yksilöllisillä poluilla, joiden muodostumista esitellään luvussa 3.4 Yksilölliset polut.

Opiskelija voi muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaan peruspolun opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) kautta kaikissa opintojensa vaiheissa.

Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. HOPS:aa päivitetään koko koulutuksen ajan.