3.2 Turvallisuusalan peruspolun tutkinnon osat

Turvallisuusalan perustutkintoon kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Vartiointitoimintaan suuntautuneet opinnot
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Turvallisuusalan toiminta 45osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Vartiointitoiminta 30 osp 
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp
Turvajärjestelmien käyttö 15 osp 
Uhkatilanteiden hallinta 15 osp 
Työssäoppimispaikan mukaan 15 osp

Turvallisuustekniseen toimintaan suuntautuneet opinnot
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Turvallisuusalan toiminta 45osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Turvallisuustekninen toiminta 30 osp 
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp
Turvajärjestelmien käyttö 15 osp
Turvatekniset asennukset 15 osp 
Työssäoppimispaikan mukaan 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Ajoituskaaviot

TURVA_ajoitusmalli1

TURVA_ ajoitusmalli2