4.2.10 Turvallisuustekniset asennukset 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee erilaisten turvallisuusjärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan, hyviä asennustapoja noudattaen.
Työskennellessään opiskelija opettelee laatimaan ja tulkitsemaan turvajärjestelmien toteutusdokumentteja.
Ammattitaitovaatimukset Turva-alan yrittäjien toivomuksen mukaisesti

 • tuntee valvonta- ja ilmoitusjärjestelmiin liittyvät lait, asetukset sekä muut viranomaismääräykset
 • tuntee pääpiirteittäin aihealueen yleisimmät ohjeet ja standardit (mm. ST-julkaisut, FK, EN50 jne.)
 • tuntee turvasuojaustehtäviin liittyvät säädökset ja määräykset sekä turvasuojaajakortin saamisen edellytykset ja sen, että turva-alalla työskentelijältä vaaditaan turvasuojaajakortti
 • osaa yleisimpien valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien toimintaperiaatteet
 • osaa asentaa hyvää asennustapaa noudattaen järjestelmät suunnitteludokumenttien ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti huomioiden järjestelmän luotettavan toiminnan sekä minimoiden erheelliset hälytykset
 • osaa suorittaa käyttöönottotehtävät ja antaa järjestelmän käyttöopastuksen
 • osaa järjestelmien eri rakenneosien toimintaperiaatteet sekä järjestelmiin liittyvät tarkistukset ja mittaukset
 • osaa kattavan ja luotettavan asennustarkastuksen (oman työn tarkastus) tekemisen ja ymmärtää sen merkityksen
 • osaa selvittää järjestelmän vikoja sekä korjata niitä
 • tietää tilaturvallisuusjärjestelmien asentamiseen ja käyttöön liittyvät salassapitomääräykset sekä noudattaa niitä
 • tuntee tilaturvallisuusjärjestelmiä suunnittelevan, toimittavan ja ylläpitävän palveluyrityksen toimintaympäristön ja liiketoimintaperiaatteet
 • työskentelee vastuuntuntoisesti käyttäen tarvikkeita ja materiaaleja taloudellisesti, pitää työpisteensä siistinä ja hyvässä järjestyksessä ja lajittelee syntyvät jätteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa sähkötyöturvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä työturvallisuusmääräyksiä
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.
 • tuntee yleiset asennuskaapelit, niiden käsittelyn (kuten ethernet, kuitu, KLMA, MHS yms.) ja paloläpiviennit
 • ymmärtää keskeiset rakennustekniikat (esim. höyrysulut, kiinnitykset, pintamateriaalit ja käsittelyt yms.)
 • ymmärtää perusteet kuvamateriaalin analyyttisessä käsittelyssä (esim. rekisteritunnistus, kasvojentunnistus)
 • ymmärtää tilan olosuhteiden ja käyttötarkoituksen vaikutukset käytettävien automaattisten ilmaisimien (esim. PIR, MW, langattomat) luotettavaan toimintaan erheelliset hälytykset minimoiden
 • tuntee perinteisen tieto- ja tietoliikennetekniikan perusteet mm. puhelinsisäjohtoverkko ja RS485-väylätekniikka sekä PC-konfigurointi RS232:n avulla
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita turvallisuusjärjestelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä asennusharjoituksina. Projektityönä laaditaan asennussuunnitelma, toteutetaan suunniteltu asennustyö ja laaditaan siitä luovutuspöytäkirja.

Asennusharjoitukset toteutetaan parityöskentelynä tai muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmänvetäjänä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan oppisopimuskoulutuksena. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektitöinä turvajärjestelmien asennuksia, joihin kuuluu kaapelointia, asennus- ja ohjelmointityötä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja sisäistää yrittäjyyden ja se näkyy työsuorituksessa kustannustehokkuutena.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää yrittäjyyden ja markkinoinnin merkityksen yrityksen toiminnassaOpiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan suoritustavat

Tutkinnon osan arviointi