6.2.2 Taloteknisten laitteiden käyttö 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija opettelee käyttämään erilaisia taloteknisiä laitteita perustasolla.
Opiskelija ymmärtää taloteknisten laitteiden rakenteen, toiminnot ja hyödyt.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • tuntee pääpiirteittäin aihealueen yleisimmät ohjeet ja standardit (mm. ST-julkaisut, EN54 jne.)
  • osaa järjestelmien eri rakenneosien toimintaperiaatteet sekä järjestelmiin liittyvät tarkastukset ja mittaukset
  • osaa selvittää järjestelmän vikoja sekä korjata niitä
  • työskentelee vastuuntuntoisesti käyttäen tarvikkeita ja materiaaleja taloudellisesti, pitää työpisteensä siistinä ja hyvässä järjestyksessä ja lajittelee syntyvät jätteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • noudattaa sähkötyöturvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä työturvallisuusmääräyksiä
  • ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.
  • tuntee yleiset asennuskaapelit, niiden käsittelyn (kuten ethernet, kuitu, palokestävät, KLMA, MHS ym.) ja paloläpiviennit
  • ymmärtää keskeiset rakennustekniikat (esim. höyrysulut, kiinnitykset, pintamateriaalit ja käsittelyt ym.)
  • tuntee perinteisen tieto- ja tietoliikennetekniikan perusteet mm. puhelinsisäjohtoverkko ja RS485-väylätekniikka sekä PC-konfigurointi RS232:n avulla
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa pari- tai ryhmätyöskentelynä muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmänvetäjänä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi