6.2.3 Turvajärjestelmien suunnittelu 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii laatimaan tarvittavat toteutussuunnitelmat yleisimpiin turvajärjestelmiin. Työskennellessään opiskelija opettelee laatimaan ja tulkitsemaan turvajärjestelmien toteutusdokumentteja.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
  • hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia
  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa harjoitellaan esiintymistä mm. oma harjoitustyö, josta esitellään suunnitelmien kattavuus.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi