Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSTOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutus Opiskelija opiskelee toimimaan vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteiden toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, suoritettuaan sisäasiainministeriön määrittämän vartijantyön perusteet sekä järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytysti.

Opiskelija huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat sekä osaa raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla.

Vartijan peruskurssi Opiskelija opiskelee toimimaan vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteiden toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, suoritettuaan sisäasiainministeriön määrittämän vartijan peruskurssin hyväksytysti.

Opiskelija huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat sekä osaa raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla.

Voimankäytön perusteet ja välineet Opiskelija oppii toimimaan poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti vartijan ja järjestyksenvalvojan työssä.

Opiskelija oppii toimimaan työturvallisesti uhkaavissa asiakaspalvelutilanteissa, itsensä ja ympäristön huomioiden. Opiskelija hallitsee perustaidot ammattimaisesta voimankäytöstä.

Voimankäytön jatkokoulutus Opiskelija oppii toimimaan vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoiminnan tehokkaan ja turvallisen voiman-käytön mukaisesti.

Opiskelija oppii käyttämään kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa sisäasiainministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoimintaan liittyvien työmenetelmien hallintaa, vartijan työskentelyä sisäasianministeriön laatiman opetussuunnitelman sekä materiaalin mukaisesti.

Opettaja ohjaa voimankäytön perustana olevan tiedon sekä taidon hallintaa, erilaisina käytännön harjoitteina, yksilösuoritteina ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

 Muuta tietoa