Tutkinnon osan arviointi

TURVATARKASTUSTOIMINNAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa suorittamalla esimerkiksi Liiken-teen turvallisuusviraston ohjeiden ja määräysten TRAFI/ 7065/03.04.00.00/2012, SEC M1-1 mukaisen näyttökokeen, joka sisältää teoria- ja käytännön kokeen .

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa