Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN ASENNUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija perehtyy erilaisiin tilaturvallisuusjärjestelmiin perustasolla. Tutkinnon osan jälkeen hän kykenee käyttämään, asentamaan ja ohjelmoimaan erilaisia tilaturvallisuusjärjestelmiä.

Työskennellessään opiskelija perehtyy tilaturvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja siten, että hän kykenee jatkossa tuottamaan itse vastaavaa dokumentaatiota.

Kulunvalvontajärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten kulunvalvontajärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Murtoilmaisujärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten rikosilmoitinjärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Ryöstöilmaisujärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten ryöstöilmaisujärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Kameravalvontajärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten kameravalvontajärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa asennus- ja ohjelmointiohjeiden tulkintaa, sekä eri järjestelmien käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee suorittamansa työt opettajalle ja arvioi niiden toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta työsuoritusten oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

HENKILÖ- JA PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN ASENNUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija perehtyy erilaisien Henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen. Tutkinnon osan jälkeen hän kykenee käyttämään, asentamaan ja ohjelmoimaan erilaisia turvallisuusjärjestelmiä perustasolla.

Työskennellessään opiskelija perehtyy turvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja siten, että hän kykenee jatkossa tuottamaan itse vastaavaa dokumentaatiota.

Henkilöturvallisuusjärjestelmä ml. hoitajakutsujärjestelmät Opiskelija tekee erilaisten henkilöturvajärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaisesti hyviä asennustapoja noudattaen. Opiskelija tutustuu myös LAN- ja WLAN-verkkojen kutsujärjestelmille tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Poistumisvalaistusjärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten poistumisvalaistusjärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen, huomioiden viranomaismääräykset.
Paloilmoitinjärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten paloilmoitinjärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Palovaroitinjärjestelmä Opiskelija tekee erilaisten palovaroitinjärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Kiinteistöautomaatio Opiskelija tutustuu erilaisten kiinteistöautomaatiojärjestelmiin ja tekee yksinkertaisia kiinteistöautomaation asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa asennus- ja ohjelmointiohjeiden tulkintaa, sekä eri järjestelmien käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee suorittamansa työt opettajalle ja arvioi niiden toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta työsuoritusten oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa