Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

PISTEPILVESTÄ MALLINTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu erilaisiin taloteknisiin laitteisiin ja laitteistoihin perustasolla.
Talotekniset laitteet Opiskelija käyttää ja säätää erilaisia taloteknisiä laitteita tutustuen prosessikaavioihin, sekä ohjaa eri taloteknisiä järjestelmiä käsikäyttöisesti tai tietokoneen avulla. Muun muassa kuitaten erilaisia hälytyksiä ja toimii hälytysten vaatimalla tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten taloteknisten laitteiden rakennetta ja käyttöä, perustasolla. Taloteknisten laitteiden käyttöä harjoitellaan käytännössä erilaisin prosessin ohjausharjoituksin ja opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opiskelija esittelee tuntitehtävänsä opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tuntitehtäviensä tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja dokumentoimaan omaa oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa