Tutkinnon osan arviointi

TURVAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija on työskennellyt aikaisemmin turvallisuusjärjestelmien parissa, hän voi hakea ohjaavalta opettajalta AHOT-hyväksyntää työtodistuksiin vedoten.
Muuta tietoa