Tutkinnon osan arviointi 622

TALOTEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla talotekniikan suunnitteluun, käyttöön ja opastukseen aidoissa työkohteissa.
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Esimerkiksi prosessikaavioiden luku, tulkinta ja käyttö tehtävien tekemisessä esiintyvässä laajuudessa.
Ammattiosaamisen voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa