6.2.5 Kansainvälinen toiminta turvallisuusalalla 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan kansainvälistä toimintaa turvallisuusalalla. Opiskelija tutustuu kansainvälisiin turvallisuusalan organisaatioihin sekä perehtyy riskeihin ja uhkiin ulkomaan työskentelyssä.

Opiskelija tutustuu tullin, rajaviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten toimintaan sekä ymmärtää Suomen ulkomaan edustojen toimintaperiaatteet.

Opiskelija toteuttaa kirjallisen suunnitelman kansainvälisestä työskentelystä turvallisuusalalla. Opiskelija selvittää ulkomaan työskentelyyn liittyvät luvat sekä muut asiakirjat ja etsii itsenäisesti tietoa työskentelystä vieraassa maassa.

Opiskelija laatii englanninkielisen CV:n ja työhakemuksen sekä etsii opettajan avustuksella mahdollisuutta työskennellä turvallisuusalan työtehtävissä, kansainvälisessä turvallisuustoiminnassa kotimaassa tai vastaavasti ulkomailla.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä
  • toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä
  • ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia
  • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tietolähteitä
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetus toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä tutustumiskäynneillä kansainvälisten yritysten toimintaympäristöön.

Kansainvälinen toiminta turvallisuusalalla on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi.

Kansainväliset yksityiset turvallisuusalan toimijat kotimaassa
Kansainvälinen yksityinen sekä julkinen turvallisalan toiminta
Suomen viranomaisten toiminta ulkomailla
Turvallisuusalan ominaisriskit ulkomaan työskentelyssä
Opiskelijan oma kirjallinen tuotos liittyen tutkinnon osaan

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Englanti
 Muuta tietoa Opiskelija hakee tietoa sekä laatii suunnitelman kansainvälisestä työskentelystä turvallisuusalalla.

Opiskelija laatii englanninkielisen CV:n sekä työhakemuksen

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Yrittäjyys ulkomailla huomioidaan suunnitelman laatimisen yhteydessä

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi