6.2.8 Tietoturvallisuus ja palvelutoiminta 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan tietoturvallisuuden perusteita turvallisuusalan työntekijän sekä työnantajan näkökulmasta. Tutkinnon osassa tutustutaan myös turvallisuusalalla toimiviin erilaisiin yrityksiin sekä muihin turvallisuusalan toimijoihin.
Tutkinnon osan aikana perehdytään erilaisiin haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin ja niiden ennakointiin turvallisuusalan eri työtehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • osaa toimia tietoturvallisuuteen vaikuttavan lainsäädännön ja etiikan mukaisesti
  • ottaa huomioon työssään tietoturvallisuuden ja palvelutoiminnan perusteet ja edellytykset
  • ottaa huomioon tietoturvallisuuden omassa työtehtävässään
  • hahmottaa tietoturvallisuuden eri osa-alueet ja niiden merkityksen tietoturvajohtamisessa
  • hahmottaa tietoturvallisuuden tärkeyden kasvavana osana turvallisuusalan työtehtäviä
  • tutustuu oman alueensa turvallisuusalan yrityksiin
  • tuntee turvallisuusalan erilaisia palveluita
  • ymmärtää asiakaspalvelun tärkeyden osana tulevia työtehtäviään
  • ymmärtää asiakaspalvelun hyvät toimintatavat ja kulttuurit
  • tunnistaa erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja osaa ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetus toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä tutustumiskäynneillä turvallisuusalan eri yrityksissä.

Opetusta toteutetaan case tyyppisillä harjoitteilla, ryhmätöillä, esityksillä ja ryhmäkeskusteluilla.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tieto- ja viestintätekniikka
Englanti
Työelämätieto
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi