Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

VANKEINHOIDON PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rikosseuraamusalan tehtävät, organisaatio ja rikosseuraamusjärjestelmä Opiskelija perehtyy rikosseuraamusalan historiaan ja organisaatioon, sen kehityksen, arvojen ja strategian perusteisiin.
Työntekijänä rikosseuraamusalalla Opiskelija perehtyy rikosseuraamusalan työntekijöiden toimenkuvaan; asiakas- ja lähityöhön niin vankeinhoidon turvallisuustehtävissä kuin yhteiskuntaseuraamusten osalta. Lisäksi opiskelija perehtyy alan pätevyysvaatimuksiin ja alan koulutukseen ja valintamenettelyyn.
Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön perusteet Opiskelija opiskelee toimimaan vankeinhoidon toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti perehtymällä vankeuteen ja tutkintavankeuteen liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön, joista keskeisimpinä vankeuslaki, tutkintavankeuslaki sekä rikoslaki. Opiskelija perehtyy myös vankeinhoitoon liittyviin perus- ja ihmisoikeuksiin sekä rangaistusten täytäntöönpanon ja kurinpidon perusteisiin.
Vankilaturvallisuus ja kuntoutus vankilan tehtävänä Opiskelija tutustuu vankeinhoidon käytäntöihin ja hahmottaa turvallisuustyön ja kuntoutuksen tehtävät
merkitykset vankilassa sekä vartioinnin osana vankilan uhkien- ja riskienhallintaa.
Vankiyhteisö ja vankilarikollisuus Opiskelija huomioi vankilayhteisön sosiaalisena ilmiönä ja hahmottaa vankilarikollisuuden ilmiönä, opiskellen vankiryhmien ominaispiirteitä; nuoret, pitkäaikais-, henkirikos-, tutkinta-, nais-, vähemmistö ja ulkomaalaisvangit.
Yhdyskuntaseuraamukset ja lainrikkojien kuntoutus vapaudessa Opiskelija tutustuu yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön ja nykyisiin yhdyskuntaseuraamuksiin. Lisäksi opiskelija opiskelee vapaudessa tapahtuvan kuntoutuksen perusteisiin; tarkoitukseen, edellytyksiin, kohteeseen ja tavoitteisiin.
Vankeinhoidon tulevaisuus ja yhteiskunnan yksityistämiskehitys Opiskelija tutustuu vankeinhoidon tulevaisuuden näkymiin ja perehtyy yhteiskunnassa meneillään olevaan yksityistämiskehitykseen, jossa perinteisiä viranomaistehtäviä on yksityistetty yksityisille turvallisuusalan yrityksille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten turvallisuusjärjestelmien suunnittelua perustasolla. Kaikkien turvallisuusjärjestelmien suunnittelua harjoitellaan käytännössä ja opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opettaja ohjaa dokumenttien tulkintaa ja laadintaa lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa dokumentit opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa