Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA TURVALLISUUSALALLA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kansainväliset yksityiset turvallisuusalan toimijat kotimaassa Opiskelija perehtyy kansainvälisiin turvallisuusalan yrityksiin sekä niiden toimintaan kotimaassa.
Kansainvälinen yksityinen sekä julkinen turvallisalan toiminta Opiskelija perehtyy yksityiseen sekä julkiseen turvallisuusalan toimintaan kansainvälisesti. Opiskelija hahmottaa yksityisen sekä julkisen turvallisuusalan toiminnan ulkomailla sekä merkittävimmät erot suhteessa kotimaan vastaaviin toimintoihin. Opiskelija oppii tuntemaan erilaisia työkulttuureja turvallisuusalaan liittyen.
Suomen viranomaisten toiminta ulkomailla Opiskelija tutustuu kotimaan viranomaistoimintoihin ulkomailla. Opiskelija hahmottaa Suomen ulkomaanedustojen toimintaperiaatteet sekä muut kohdemaassa toimivat kotimaiset viranomaiset
Turvallisuusalan ominaisriskit ulkomaan työskentelyssä Opiskelija ymmärtää uhkien- ja riskienhallinnan perusteet ulkomaantyöskentelyssä. Opiskelija huomioi turvallisuusalan työskentelyyn liittyviä uhkia ja riskejä sekä osaa soveltaa ja käyttää kansainvälisessä turvallisuusalan työskentelyssä uhkien ja riskien hallinnan menetelmiä tai välineitä tapauskohtaisesti eri toimintaympäristöissä.
Opiskelijan oma kirjallinen tuotos liittyen tutkinnon osaan Opiskelija toteuttaa kirjallisen suunnitelman kansainvälisestä työskentelystä turvallisuusalalla. Opiskelija selvittää ulkomaan työskentelyyn liittyvät luvat sekä muut asiakirjat.

Opiskelija laatii englanninkielisen CV:n sekä työhakemuksen ja etsii mahdollisuutta hankkia uudenlaista työkokemusta liittyen kansainväliseen turvallisuustoimintaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa kansainväliseen toimintaan turvallisuusalalla liittyvien tietojen käsittelyssä ja sisäistämisessä.

Opettaja ohjaa opetussisällön perustana olevan tiedon hallintaa, erilaisina kirjallisina harjoitteina, yksilösuoritteina ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa