Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

PELASTUSTOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pelastusalan tehtävät ja organisaatio Opiskelija perehtyy Pelastustoimen historiaan ja organisaatioon, sen kehityksen, arvojen ja strategian perusteisiin.
Työntekijänä pelastusalalla Opiskelija perehtyy palo-ja pelastustoimen työntekijöiden toimenkuvaan. Opiskelija perehtyy alan pätevyysvaatimuksiin ja alan koulutukseen ja valintamenettelyyn.
Pelastustoimien lainsäädännön perusteet Opiskelija tutustuu pelastustoimen taustalla vaikuttavaan pelastuslakiin ja perehtyy onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.
Palo-ja pelastustoimi Opiskelija perehtyy palo-ja pelastustoimen tehtäviin ja ymmärtää pelastustoimen yhteiskunnallisen tehtävän sekä liittymän viranomaisyhteistyöhön.
Väestönsuojelu Opiskelija ymmärtää väestönsuojelun merkityksen sekä varautumisen tärkeyden yhteiskunnalle.
Ensihoito Opiskelija tutustuu ensihoidon tehtäviin palo-ja pelastustoiminnassa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa pelastustoimien perustoimintaan liittyvien tietojen käsittelyssä ja sisäistämisessä.

Opettaja ohjaa opetussisällön perustana olevan tiedon hallintaa, erilaisina käytännön harjoitteina, yksilösuoritteina ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa