1.2 Ammattialan arvoperusta

Verhoilu- ja sisustusalan arvoperusta pohjautuu niihin erityispiirteisiin, joissa yhdistyvät perinteinen vanha käsityö ja suomalaisen huonekaluteollisuuden uusin tekniikka sekä perinteisissä ja moderneissa sisustustöissä vaadittavat laaja-alaiset käsityötaidot. Alan koulutuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on kouluttaa osaavia ammattilaisia suomalaiselle huonekaluteollisuudelle ja sitä lähellä oleville teollisuuden aloille. Toinen tärkeä tehtävä on vaalia arvokkaiden käsityö-perinteiden säilyttämistä tuleville sukupolville. Verhoilu- ja sisustusala kouluttaa myös osaavia ammatinharjoittajia ja yrittäjiä.

Verhoilu- ja sisustusalalla aktiivisesti toimiva työntekijä kehittää omaa työprosessiaan vastaamaan yhteiskunnan rakenteen, yksilöiden elämäntapojen ja yleisen teknisen osaamisen muutoksiin. Tästä lähtökohdasta ammattitaidon hallinta edellyttää perinteisen käsityötaidon sekä uuden teknologian osaamista ja sen soveltamista. Samanaikaisesti ammattilaisen on tietoisesti pyrittävä kehittämään ja mukauttamaan verhoilu- ja sisustustyön ammattitaitoaan taloudellisia ja laadullisia vaatimuksia vastaavaksi. Työntekijä voi omalla työllään vaikuttaa tuotteen laatuun, samoin kuin myönteisen asiakaspalvelun avulla kehittää asiakkaan makua, tyylitajua ja vaatimustasoa. Alalla työskentelevän on tärkeää kehittää järjestelmällisyyttään, arviointi-kykyään ja itsekritiikkiään työnsä suunnittelussa ja laatutason arvioinnissa.

Verhoilijan ja sisustajan on pyrittävä toimimaan työyhteisöissään omaehtoisena työn kehittäjänä ja edistämään tasa-arvoa, luovuutta ja sosiaalista kanssakäymistä. Hänen on sopeuduttava myös ryhmätyöskentelyyn ja osattava huomioida tuotannolliset ja kustannus- ja laatutekijät sekä lain-säädännön puitteet. Hänen on kyettävä ajattelemaan asioita myös yhteiskunnallisesti sekä ympäristöä säästävästi. Jotta hän voisi omaksua yrittäjyyden urasuunnittelunsa yhdeksi vaihto-ehdoksi, tarvitsee hän monipuolisen, vankan ammattitaidon lisäksi paljon tietoa yrittäjyydestä. Yhteiskunnan kulttuuriset muutokset näkyvät myös verhoilijoiden ja sisustajien asiakkaiden tarpeissa, elämäntavoissa ja kulutustottumuksissa, kuten vanhojen esineiden ja asioiden arvostuksessa tai esimerkiksi uusien luonnosta saatavien materiaalien etsimisessä ja hyväksikäytössä.