4.2.1 Huonekalujen kunnostaminen 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii korjaamaan ja kunnostamaan erilaisia kalusteita ja huonekaluja. Korjausta ja kunnostusta vaativissa huonekaluissa saattaa tyypillisesti olla pintakäsittelytehtäviä, liimauskorjauksia tai viilupintojen korjauksia ja ehostuksia.
Tutkinnon osassa oleellista on tunnistaa myös huonekalujen tyylihistoriaa ja tyypillisiä eri aikakausien tyylejä. Tutkinnon osa on valinnainen ja siitä suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • korjata huonekalujen liimauksia ja muita liitoksia
  • valmistaa huonekalujen muutos- ja täydennysosia
  • poistaa vanhoja lakka- ja maalipintoja
  • korjata, petsata ja lakata puu- ja puuviilupintoja
  • tehdä maalausalustoille tehtäviä hiontoja ja kittauksia
  • maalata käsityövälineillä ja hajotusilmaruiskulla
  • kunnostaa ja kiinnittää huonekalujen heloja.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita puutyökoneiden ja laitteiden turvallinen käyttö. Opiskelijan on hallittava myös pintakäsittelyn perusteet. Jos edeltävää kokemusta ei ole opiskelijan on hankittava osaaminen kirijaksolla.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Huonekalujen kunnostaminen toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppilaitoksen työsaleissa sekä tutustumiskäynneillä.

Opiskelija kunnostaa pientä korjausta, pintakäsittelyä, paikkausta tai liimausta vaativia huonekaluja oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa käytetään hyödyksi verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Opiskelija dokumentoi osaamistaan sähköiseen portfolioon.

Tutkinnon osassa suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osa voidaan suorittaa kokonaan työssäoppimisella tai suorittamalla jokin muu vastaava koulutus, jossain muussa oppilaitoksessa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija työskentelee ammattimaisesti. Hän suunnittelee työt yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti ja ottaa työskentelyssä huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä työhön varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii kuinka tehtyä työtä voisi muuttaa paremmaksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi