Tutkinnon osan arviointi

Tuotetestaus OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tässä tutkinnon osassa opiskelija näyttää ammattiosaamisensa työ-prosessissa, jossa opiskelija toteuttaa lavastuksen tai sen osan tai rakentaa ja asentaa asiakkaalle näyttely- tai esittelytilan. Sisustet-tava tila voi olla messuosasto, muu esittelytila tai asunto, joka stai-lataan myyntiä tai muuta erityistarvetta varten. Ammattiosaamisen näyttö voi olla ryhmänäyttö.

Ammattiosaamisen näyttö voi olla myös suunnitelmapohjainen, jos-sa opiskelija tekee asiakkaalle suunnitelman esittely- tai messuti-laan käyttäen 3d-mallinnusohjelmaa ja muita piirtämisen muotoja visuaalisen ilmeen esittelyä varten.

Opiskelija laatii työstään näyttösuunnitelman. Opettaja hyväksyy suunnitelman.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija toimii tietokoneella ja työskentelee teknisillä suunnitteluohjelmilla, harjoittelee myös käsin piirtämistä.