Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU VIITEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PEHMUSTAMISEN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Harjoitustyöt Opiskelija tekee neulatyynyn käyttäen perinteistä pehmustusmateriaalia. Opiskelija tekee kovaperusteisen harjoitusrahin perinteisillä materiaaleilla käyttäen opetettuja työmenetelmiä. Opiskelija tekee pöölerityynyn napeilla. Opiskelija opettelee tuntemaan ja käyttämään verhoilussa tarvittavia työkaluja.
Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija pitää huolen työympäristöstään huolehtimalla yleisestä siisteydestä niin, ettei aiheudu vaaratilanteita esim. liukastumisia. Työtä tehdessä opiskelija ottaa huomioon ergonomisen työasennon, istumakorkeuden ja tarvittavan valaistuksen.
Asiakaspalvelu Opiskelija ottaa opettajan kanssa vastaan asiakastöitä, auttaa asiakasta kankaan valinnassa, tekee kustannuslaskelmia sekä palauttaa valmistuneen työn asiakkaalle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa työkoneiden esim. vaahtomuovileikkurin käytössä ja käy läpi erilaiset materiaalit. Opettaja voi käyttää verhoilualan kirjallisuutta opettaessaan mm. pehmustusmateriaaleja ja niiden käyttötarkoituksia, työturvallisuutta ja työergonomiaa. Opettaja näyttää myös käytännön esimerkein eri pehmusteiden käytön. Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-Portfolioon.

Muuta tietoa

PEHMUSTUSTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pehmustus- ja verhoilumateriaalit Opiskelija oppii käyttämään eri pehmustus -ja verhoilumateriaaleja eri käyttötarkoituksissa.
Perustustyypit Opiskelija oppii eri perustustyypit ja kovalaitaisen joustinsitouksen rakenteen ja materiaalit.
Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija pitää huolen työympäristöstään huolehtimalla yleisestä siisteydestä niin, ettei aiheudu vaaratilanteita.
Työtä tehdessä oppilas ottaa huomioon ergonomisen työasennon ja tarvittavan valaistuksen.
Asiakaspalvelu Opiskelija ottaa opettajan kanssa vastaan asiakastöitä, auttaa asiakasta kankaan valinnassa, tekee kustannuslaskelmia sekä palauttaa valmistuneen työn asiakkaalle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa

PERINTEINEN PEHMUSTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perustustyypit ja verhoilumateriaalit Opiskelija kertaa jo oppimiaan perustustyyppejä ja verhoilumateriaaleja.
Yliverhoillut huonekalut Opiskelija oppii tekemään yliverhoiltujen huonekalujen pehmustustöitä sekä tekemään pehmustuksia erilaisiin etupohjiin, piiputuksiin ja jakoihin. Opettaja ohjaa ja neuvoo sekä antaa jatkuvasti palautetta.

Opiskelija arvioi asiakastöitä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa

TEOLLINEN PEHMUSTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vaahtomuovipehmusteet Opiskelija oppii valitsemaan vaahtomuovien laatu- ja painoluokista sopivan pehmusteen eri käyttötarkoituksiin. Opiskelija leikkaa ja liimaa vaahtomuovia oikein ja turvallisesti. Opettaja ohjaa ja antaa palautetta työn edistymisessä.
Asiakastyöt Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa

VAATIVA PEHMUSTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vaativat pehmusteet Opiskelija tekee itsenäisesti asiakastöitä ja osaa käyttää eri pehmustusmateriaaleja eri käyttökohteissa.
Asiakastyöt Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee itsenäisesti pehmustustöitä. Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa