4.2.4 Sisustusmuuraus- ja kipsityöt 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija suorittaa koristemuurausta kohteisiin, joille ei ole asetettu erityisiä kantavuus-, tiiviys- tai suoruusvaatimuksia sekä valmistaa ja kiinnittää paikoilleen kipsikoristeita. Opiskelija osaa valmistaa erilaisten muottimateriaalien avulla valoksia.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suorittaa sisätilojen koristelemiseksi tehtäviä muurauksia ja valoksia
  • valmistaa muurauslaastin
  • pystyttää tarvittavat ohjaimet
  • muurata
  • ottaa kipsimuotin valmiista kipsikoristeesta
  • valaa kipsikoristeen
  • kiinnittää kipsikoristeen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Sisustusmuuraus- ja kipsityöt opiskellaan pääsääntöisesti lähiopetuksena oppilaitoksessa,
oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisilla tutustumiskäynneillä.

Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, oppimistehtävillä ja työsalissa käytännön harjoituksilla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi