Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

Sisustusmuuraus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työtekniikoiden tuntemus ja työskentelytaito Opiskelija tutustuu sisätilojen koristemuurauksissa käytettäviin materiaaleihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin
Hän etsii tietoa itsenäisesti, tutustuu materiaalitoimittajien näyttelytiloihin ja ottaa osaa mahdollisiin ulkopuolisiin erikoisempiin koulutuksiin. Toimintatapoihin tutustutaan oppilaitoksen työsalissa ja lähiopetustilanteissa.
Muuraustyön teko Hän tekee tapauskohtaisia koristeverhoilumuurauksia tai verhoilulaattojen kiinnityksiä oppilaitoksessa tai asiakaskohteissa.

Opiskelija tutustuu erilaisiin rappausmenetelmiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa käytännössä erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa tekemään muurauksia, muotteja, valoksia ja kirjallisia tehtäviä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

Kipsityöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kipsi koristemateriaalina

Kipsityön teko

Opiskelija tutustuu kipsin käyttäytymiseen koristemateriaalina. Opiskelija valmistaa ohjauksessa kipsivalumassoja. Hän etsii tietoa itsenäisesti, tutustuu materiaalitoimittajien näyttelytiloihin ja ottaa osaa mahdollisiin ulkopuolisiin erikoisempiin koulutuksiin.

Toimintatapoihin tutustutaan oppilaitoksen työsalissa ja lähiopetustilanteissa. Hän osaa tehdä ohjauksen jälkeen kipsistä itsenäisesti ja monipuolisesti esim. muotteja, koristevaloksia, rosetteja, kipsilistoja jne. Hän myös osaa kiinnittää työnsä oikeaoppisesti.

Muottityön teko Opiskelija perehtyy muotinvalmistuksen erilaisiin materiaaleihin. Hän suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa muottitöitä. Hän tekee ryhmän jäsenenä sulatettavan muottityön.
Valaminen Opiskelija osaa valaa tekemiinsä muotteihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi 
Muuta tietoa