4.4.2 Perinteinen verhoilu 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija verhoilee vanhoja huonekaluja alalla olevien laatukriteerien mukaan ottaen asiakkaan toiveet huomioon. Opiskelija suosittelee asiakkaille tyyli- ja käyttökohteen mukaisia kankaita ja tekee tarjouksia. Opiskelija hallitsee perinteisen verhoilun materiaalit, eri perustustyypit sekä huonekalujen tyylihistoriaa. Hän osallistuu asiakastyöhön. Opiskelija näkee yrittäjyyden mahdollisuutena itsensä työllistämiselle.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

  • suorittaa huonekaluverhoilua perinteisillä pehmustus- ja päällystysmenetelmillä
  • toimia verhoomossa yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan
  • huolehtia työpaikkansa siisteydestä niin, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai kanssatyöntekijöilleen
  • huolehtia huonekalujen purkutyössä sekä kankaiden leikkaus- ja päällystystyössä syntyvät jätteet oikeisiin keräysastioihin
  • suunnitella oma työnsä niin, että pystyy käyttämään ergonomisesti tarkoituksenmukaisia työasentoja ja työkykyä ylläpitäviä työtapoja
  • käyttää turvallisesti työssä tarvittavia työkaluja
  • purkaa vanhat verhoilut tehokkaasti tekemättä vahinkoa esim. puuosille
  • valmistella työympäristön suoritettavan työn mukaan sekä varata työssä tarvittavat materiaalit, työkalut ja laitteet
  • arvioida pohja-, pehmustus- ja päällystystyössä tarvittavan materiaalin määrän
  • valita päällyskankaan tyylihistoriallisesti oikein
  • suositella verhoilumateriaalien ominaisuuksien mukaan erilaisiin verhoilukohteisiin sopivia päällysmateriaaleja
  • tehdä perinteiset joustinsidonnat
  • pehmustaa perinteisin materiaalein ja tavoin huonekaluja
  • päällystää perinteisen verhoilun vaatimukset huomioiden
  • verhoilla alalla yleisesti tunnustettujen laatukriteerien mukaan asiakkaan toivomukset huomioiden
  • merkitä työ- ja materiaalikustannukset laskutusta varten.
Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot.” Valmennus perinteiseen verhoiluun”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa tehden harjoitustehtäviä sekä asiakastöitä tai työssäoppimassa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon.

Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla lukuun ottamatta teoriaopintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus-ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, verhoilualan päiville, alan yrityksiin, tukkuihin ja huonekaluliikkeisiin.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi