Tutkinnon osan arviointi

KONEIDEN KÄSITTELY, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä yritystoiminnan osa-alueisiin liittyviä monipuolisia työtehtäviä yrityksessä toimimisen työelämäkokonaisuuden jaksolla. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijan e-Portfolioon tallentamia materiaaleja sekä yrityksen erilaisia asiakirjoja.

Ammattiosaamisen näyttöön vaadittavia sisältöjä ovat: Oman toimialansa tarjonnan arviointi sekä yrityksen asiakkuuksien arviointi (tehdyt tarjoukset, saadut sopimukset tai myynti) yritystoiminnan esittely (kannattava liikeidea sekä liiketoimintasuunnitelma, tuotteiden tai palvelujen markkinointisuunnitelma) kirjanpito ja yrityksen lopettamisen yhteydessä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä, opiskelijan esittämillä todistuksilla, ePortfoliolla tai työnäytteillä.
Muuta tietoa