Tutkinnon osan arviointi

SISUSTUSMUURAUS- JA KIPSITYÖT, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä esimerkiksi verhoilumuurauksen takkaan tai palomuuriin tai muuraamalla koristepilarin tai tekemällä jonkun muun rakennuskoristeen. Työtehtäviin tulee liittyä myös joitakin kipsistä valmistettavia listoja tai muita rakennuskoristeita.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa