Tutkinnon osan arviointi

Maalaus-ja päällystystöiden OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä monipuolisia maalaus- ja päällystystöitä, jotka sisältävät maalaustyön lisäksi myös seinä- ja lattiapintojen päällystystä.

Työkokonaisuuden tulee olla esimerkiksi nurkan yli tapetointi, valmiiksi maalaus rajoituksineen sekä lattianpäällysteen asennus. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija laatii työstään näyttösuunnitelman. Opettaja hyväksyy suunnitelman.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa