Tutkinnon osan arviointi

SISUSTUSTÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa tekemällä tilaan sisustustyön suullisten tai kirjallisten ohjeiden mukaan. Lisäksi hänen on tehtävä tilaan pienimuotoinen sisustussuunnitelma suullisten tai kirjallisten ohjeiden mukaan.

Näyttöön liitettävät dokumentit

  • pohjapiirustus 1:50 tai 1:20, mitoitettuna cad-ohjelmalla
  • mahdolliset havainnoivat perspektiivikuvat, toteutus käsivaraisesti tai 3d -mallinnus tilasta.
  • seinäprojektioita 1-2 kpl cad-ohjelmalla

Lisäksi selvitys tilasta, rakennuksesta, asiakkaasta

  • asiakkaan toiveet
  • kustannusarvio ja menekit materiaaleista
  • tiedot ja värimallit pintamateriaaleista
  • tarjouspyyntö (esim. pintamateriaaleista)
  • työn esittely suullisesti perusteluineen

Opiskelija laatii työstään näyttösuunnitelman. Opettaja hyväksyy suunnitelman.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen opiskelun tai työkokemuksen kautta sisustusalalta voidaan tunnistaa ja tunnustaa osana tutkintoa AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa