4.1.4 Sisustusverhoilu 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tässä tutkinnon osassa opiskelija oppii verhoilemaan sisustajalle tyypillisiä tavallisimpia pienimuotoisia verhoiluja. Opiskelija oppii mitoittamaan, kaavoittamaan, ompelemaan, leikkaamaan ja kiinnittämään erilaisia päällysteitä tavallisimpiin kalusteisiin. Opiskelija osaa valmistaa irtopäällisiä, irtotyynyjä, peitteitä ja tavallisimpia verhoja. Opiskelija tekee pikkutuolin verhoilun sekä yksinkertaisen rahin kiinteällä päällysteellä. Opiskelija tutustuu yleisimpiin verhoilumateriaaleihin ja -tekniikoihin.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • pehmustaa ja verhoilla tavallisimpia huonekaluja kiinteillä päällysteillä
 • toimia työssään yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan
 • suunnitella oman työnsä kulun ja työmenetelmät
 • valita käyttökohteeseen soveltuvat tekstiili- ja pehmustemateriaalit
 • tehdä kankaan ja pehmusteen menekkiluettelon ja leikkaussuunnitelman
 • mitoittaa, kaavoittaa ja leikata pehmusteita ja kankaita
 • ommella ompelukoneilla verho- ja verhoilukankaita
 • valmistaa ja asentaa tavallisimpia verhoja
 • valmistaa irtotyynyjä ja irtopäällisiä huonekaluihin
 • käyttää verhoilutyössä ja verhojen valmistustyössä tarvittavia työvälineitä
 • huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja syntyvistä jätteistä asianmukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita verhoilun perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimisjaksolla. Työssäoppimispaikkoja voi olla verhoomo, sisustustekstiilipainotteinen ompelimo, teatteri, kierrätyskeskuksen verhoomopaja, työpajat tai joku muu vastaava kohde.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa osan tutkinnosta työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään harjoitus- ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin, tukkuihin ja huonekaluliikkeisiin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Yrittäjyys on osana verhoilualan töiden suorittamisessa, esimerkiksi osallistumalla yrittäjyyden ohjelmaan sisustusverhoilualan yrityksessä.

Opiskelija laatii kustannusarviointeja ja osallistuu asiakaspalveluun. Opiskelija osaa laskea projektien kustannuksia ja toimii yrittäjähenkisesti noudattaen työelämän pelisääntöjä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi