Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

VERHOILUTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sisustaja verhoilualalla Opiskelija tutustuu verhoiluun sisustajan ammatin näkökulmasta. Hän tutustuu lähiopetustunneilla ja itsenäisesti tietoa keräten sisustusverhoilussa käytettäviin pehmuste- ja päällystysmateriaaleihin sekä verhomateriaaleihin niin hyvin, että osaa niiden materiaaliominaisuuksien perusteella valita oikeat käyttökohteet ja työstötavat.
Verhoilutöiden tekeminen Opiskelija oppii erilaisten harjoitustehtävien avulla toimimaan verhoilualan käsityövälineiden, koneiden sekä laitteiden kanssa.
Harjoitustyönä opiskelijat oppivat verhoilemaan kovaperustaisen rahin kiinteällä verhoilulla opetetuin menetelmin.

Opiskelija tekee lisäksi annettuja harjoituksia ja projekteja, jotka ovat tyypillisiä verhoilutehtäviä sisustajalle. Pääsääntöisesti työt tehdään teollisilla pehmusteilla.

Opiskelija mitoittaa, kaavoittaa ja leikkaa opettajan ohjaamana.
Hän osaa itsenäisesti tehdä eri työvaiheita perusteiden jälkeen.

Pehmustus- ja verhoilumateriaalit Opiskelija oppii käyttämään eri pehmustus – ja verhoilumateriaaleja eri käyttötarkoituksissa.
Vaahtomuovipehmusteet Opiskelija oppii valitsemaan vaahtomuovien laatu- ja painoluokista sopivan pehmusteen eri käyttötarkoituksiin. Opiskelija leikkaa ja liimaa vaahtomuovia oikein ja turvallisesti.
Tekstiilipäällysteiset rakenteet Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä yksinkertaisia runkorakenteita tarpeen mukaan opettajan ohjauksessa. Hän tuntee erilaiset pohjajoustot ja osaa työstää rungon rakenteita ja arvioida kantavuuteen liittyviä asioita. Harjoitustyönä voidaan valmistaa esimerkiksi. sängynpäätyjä tms. tyypillisiä sisustusverhoilun tuotteita.
Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija pitää huolen työympäristöstään huolehtimalla yleisestä siisteydestä niin, ettei aiheudu vaaratilanteita esim. liukastumisia. Työtä tehdessä opiskelija ottaa huomioon ergonomisen työasennon, istumakorkeuden ja tarvittavan valaistuksen.
Asiakaslähtöinen toiminta Opiskelija laskee työhönsä tarvittavan materiaalimäärän ja osaa arvioida työnsä kustannusvaikutuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja arvioi tehdyt harjoitustyöt.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija valmistaa ja esittelee verhoilemansa tuotteen opettajalle ja arvioi sen valmistumista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta rakentavaa palautetta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TEKSTIILEILLÄ SISUSTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija harjoittelee niin, että hän osaa leikata ja ommella suoralinjaisia verhoja sekä valmistaa ja asentaa tavallisimpia verhoja.
Mitoitus, kaavoitus ja leikkaus Opiskelija pystyy myös huomioimaan materiaalien ja
kohteen keston kannalta oleelliset rakenteelliset ja tekniset asiat verhojen valmistuksesta.
Huolittelu Opiskelija harjoittelee opettajan ohjauksessa vähintään suoran verhon tekemistä.
Tilaustöiden valmistaminen Opiskelija harjoittelee verhojen, koristetyynyjen, peitteiden ja irtopäällisten valmistusta opettajan ohjauksessa lähiopetustunneilla.

Opiskelija suunnittelee, kaavoittaa ja leikkaa erilaisia tekstiilisisustustuotteita

Opiskelija oppii harjoitustöiden avulla viimeistelemään omat työnsä laadullisesti korkeatasoisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja arvioi tehdyt harjoitustyöt. Työturvallisuus, materiaali ja tarviketuntemus arvioidaan tarvittaessa suullisin tai kirjallisin kysymyksin.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa
Menu Title