Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TYÖSSÄOPPIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakastyöt Opiskelija tekee teollisen verhoilun työpaikalla erilaisia verhoilutöitä työnantajansa/työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Opiskelija noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tekee työssäoppimispaikan osoittamia verhoilualan työtehtäviä sekä toimii työyhteisön jäsenenä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja on yhteydessä työssäoppimispaikkaan ja valvoo opiskelijan etenemistä.

Opiskelija arvioi myös itse omaa edistymistään.
Opettaja ohjaa dokumentoimaan asiakastyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa Työssäoppiminen suoritetaan siihen soveltuvassa verhoilualan yrityksessä tai muussa oppimisympäristössä.

TEOLLISEN VERHOILUN ERIKOISTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Syväheftaus Opiskelija tekee syväheftauksia käyttäen vaahtomuovia ja synteettisiä vanuja. Opettaja ohjaa oikean vaahtomuovin ja rakenteiden valinnassa.
Asiakastyöt Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa havainnoimaan ja kertomaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa

VERHOOMON YRITYSTOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija tutustuu verhoilualan yritystoimintaan ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen ja vaatimukset.
Yritystoiminta Opiskelija laskee yrityksen perustamiskustannuksia sekä laskee työlleen tuntihinnan. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman, hankkii ja täyttää perustamisasiakirjoja. Opiskelija tekee asiakastöitä ja laskee niiden materiaalikustannuksia sekä seuraa omaa tulostaan.
Opiskelija tutustuu erilaisiin uusyrityspalveluihin ja niiden antamiin mahdollisuuksiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa esimerkkejä kustannuslaskennasta ja ohjaa oppilaita laatimaan esimerkkien perusteella omia laskelmia.
Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.
Muuta tietoa Yritysvierailut ja verhoilualan yrittäjyyttä tukevat kurssit

ITSENÄINEN TYÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Nojatuolin verhoilu Opiskelija verhoilee vaahtomuovipehmusteisen nojatuolin tai vastaavan työn.

Työ antaa opiskelijalle kokonaiskuvan työelämässä tarvittavasta teollisen verhoilun itsenäisestä osaamistasosta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa dokumentoimaan opinnäytetyön e-portfolioon.
Muuta tietoa Opiskelija suorittaa työn mahdollisimman itsenäisesti. Arvioinnin suorittavat opiskelija, alan opettaja ja/tai työelämän edustaja.