Tutkinnon osan arviointi

ENTISÖINTIVERHOILUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näytössä opiskelija tekee perinteisten tyylihuonekalujen ja vanhojen huonekalujen entisöintiverhoilua tyylin edellyttämällä tavalla käyttäen joustinverhoilun tavallisia menetelmiä. Työ sisältää tyylihuonekalujen syvänidonnan suorille ja kaareville pohjille.

Näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla työn tai työssäoppimisen yhteydessä.

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja mahdollisuuksien mukaan työelämään edustaja.

Tutkinnon osan arvosanasta päättää opettaja.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa