2.2 Toimintaa ohjaavat arvot

Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen arvot perustuvat Helsingin opetustoimen arvoihin, jotka on johdettu Helsingin kaupungin arvoista. Helsingin opetustoimen arvot ovat: asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, yrittäjämielisyys ja jatkuva oppiminen. Nämä keskeiset arvot ohjaavat kohti opetustoimen yhteistä visiota: oppivaa, osaavaa, sivistynyttä ja hyvinvoivaa Helsinkiä.

Helsingin kaupungin toiminnan lähtökohtana on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Helsingin kaupunki edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tarjoamissaan palveluissa ja henkilöstönsä keskuudessa. Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus toiminnan lähtökohtana tarkoittaa, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti eikä ketään syrjitä esimerkiksi etnisen taustan, uskonnon, vamman tai seksuaalisen suuntautumisen takia.

Stadin ammattiopisto laatii toiminnallisen palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kerran kolmessa vuodessa ja päivittää sitä kerran lukuvuodessa. Kaikissa Stadin ammattiopiston toimintaan liittyvissä ratkaisuissa ja päätöksissä otetaan huomioon niiden vaikutus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Opiskelijoita kasvatetaan ymmärtämään, mitä sukupuolten tasa-arvo merkitsee heidän elämässään, opiskelussaan, oppilaitoksen toiminnassa, työelämässä, yleisemmin yhteiskunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Nuoria kasvatetaan tasa-arvoa tukeviin ajattelu- ja toimintatapoihin.

Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen osaamisen tarjoaminen kohderyhmälähtöisesti. Stadin ammattiopisto on:

Kaikkien ammattiopisto

 • Toimimme asiakaslähtöisesti
 • Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • Edistämme yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä moninaisuutta arvostaen

Osaamisen moniottelija

 • Tarjoamme innostavaa oppimista ja synnytämme osaamista
 • Toimimme vuorovaikutuksessa työelämän kanssa
 • Kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme ja osaamistamme

Tulevaisuuteen sijoittaja

 • Tarjoamme kaikille polkuja tulevaisuuteen
 • Kannamme vastuuta tulevaisuudesta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
 • Toimimme tuloksellisesti

Iloinen oppimisympäristö

 • Näemme oppimisympäristöt luovuutta edistävinä, nykyaikaisina ja monimuotoisina
 • Haastamme kaikki mukaan iloiseen oppivaan yhteisöön

Stadin ammattiopiston visio kiteytyy lauseeseen: Stadin paras on Suomen paras.