3.2 Ammatilliset näyttötutkinnot

Näyttötutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista ja se on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tapa suorittaa tutkintoa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintoina voi suorittaa:

  • ammatillisia perustutkintoja, joissa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.
  • ammattitutkintoja, joissa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää ja kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
  • erikoisammattitutkintoja, joissa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Poiketen ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavasta perustutkinnosta, näyttöperusteisessa tutkinnossa ei määritellä osaamispisteitä. Tutkinto on laajuudeltaan sama suorittamismuodoista riippumatta.