5.3. HEO eli henkilökohtainen opiskeluohjelma (oppisopimus)

Oppisopimuskoulutuksen järjestämismuoto edellyttää aina henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadintaa. Henkilökohtainen opiskeluohjelma tulee laatia riippumatta siitä, toteutetaanko oppisopimus näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena, ammatillisena peruskoulutuksena tai lisäkoulutuksen kohdalla ei-tutkintoon valmistavana lisäkoulutuksena. Henkilökohtainen opiskeluohjelma on keskeinen oppisopimuskoulutuksen toteutumista ja rahoituksen perusteena olevan toiminnan sisältöä kuvaava asiakirja. Aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskevat tiedot voidaan oppisopimuskoulutuksessa merkitä henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Jos tiedot merkitään henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan, toimii henkilökohtainen opiskeluohjelma henkilökohtaistamista koskevana asiakirjana.