1.3 Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsingin kaupungille ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja siihen sisältyvän koulutustehtävän sekä erityisen koulutustehtävän. Helsingin kaupunki järjestää suomenkielistä ammatillista koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena, näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuksena.

Erityisenä koulutustehtävänä Helsingin kaupungilla on vieraskielisen opetuksen järjestäminen sosiaali- ja terveysalalla sekä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen. Järjestämislupa pitää sisällään oppisopimuksen yhtenä koulutuksen järjestämismuotona.

Lisäksi Helsingin kaupungilla on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) järjestämislupa. Perusopetuksen lisäopetus, työpajatoiminta ja avoimet opinnot täydentävät palveluvalikoimaa.

Helsingin kaupungilla on myös lupa toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuksena.

Helsingin kaupunki järjestää ammatillista koulutusta kulttuuri-, tekniikan ja liikenteen, sosiaali-, terveys- ja liikunta- sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla yhteensä 27 perustutkinnossa.

STAO alat

Opetusministeriön myöntämän ammatillisen lisäkoulutuksen mukaisesti Helsingin kaupunki järjestää ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta ammatillista lisäkoulutusta oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjä näyttötutkintojen järjestämissopimuksia Helsingin kaupungilla on yhteensä 53 tutkintoon.