1.4 Ammatillisen koulutuksen organisaatio

Helsingin kaupungin ammatillinen koulutus toteutetaan monialaisessa Stadin ammattiopistossa.

Stadin ammattiopisto on osa Helsingin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjaa, johon kuuluvat lisäksi suomenkieliset lukiot.

Stadin ammattiopisto on jaettu viiteen toimialaan:

  • Hyvinvointi
  • Palvelu ja viestintä
  • Tekniikka ja asennus
  • Tekniikka ja logistiikka
  • Stadin aikuisopisto (oma oppilaitos), jonka osana on Stadin oppisopimuskeskus

Lisäksi opistossa toimivat matriisimaisesti mm. kaikkia toimialoja palvelevat opiskelijapalvelut (opiskelijahallinto, opintosihteerit ja -ohjaajat), yhteiset palvelut (talous- ja henkilöstöhallinto ja sihteeripalvelut) , IT-palvelut ja viestintä sekä nivelvaiheen koulutus (VALMA -koulutus, työpajatoiminta, perusopetuksen lisäopetus, avoimet opinnot).

SAO organisaatio

Toimielimet

Ammattiosaamisen toimikunta hyväksyy opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa, päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista sekä käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Ammattiosaamisen toimikuntaan kuuluu koulutuksen järjestäjän, opettajien ja opiskelijoiden sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajia.

Opiskeluoikeustoimikunta päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, sekä opiskelusta pidättämisestä. Opiskeluoikeustoimikunnassa on koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus.

Ammattiosaamisen toimikunnassa ja opiskeluoikeustoimikunnassa esittelijänä toimii Stadin ammattiopiston edustaja.

Ammatillisia neuvottelukuntia on Stadin ammattiopistossa yhteensä 26. Ammatilliset neuvottelukunnat toimivat työelämän ja oppilaitosten alakohtaisina yhteistyön areenoina. Neuvottelukuntien jäseniä ovat alan työnantajien ja työntekijöiden, opettajien, opiskelijoiden sekä oppilaitoksen johdon edustajat. Ammatilliset neuvottelukunnat kehittävät oman alansa koulutusta sekä seuraavat alansa kehitystä ja tulevaisuusnäkymiä.