5.4 Henkilökohtaistaminen (aikuiskoulutus)

Näyttötutkintojärjestelmässä henkilökohtaistaminen ohjaa valmistavan koulutuksen toteutumista ja tutkinnon suorittamista. Henkilökohtaistaminen näyttöperusteiseen tutkintoon tehdään kolmivaiheisesti.

Hakeutumisvaiheessa kartoitetaan opiskelijan osaaminen ja varmistetaan tutkinnon suorittamisen edellytykset. Hankittu osaaminen tunnistetaan ja huomioidaan valmistavassa koulutuksessa. Jos opiskelijan osaaminen on riittävää tutkinnon suorittamiseen, hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen. Osoitettu osaaminen (esim. aiempi tutkinto) esitetään tutkintotoimikunnalle suoraan tunnustettavaksi.

Puuttuva osaaminen hankitaan ammattitaidon hankkimisen vaiheessa, jossa opinnot henkilökohtaistetaan tarpeen mukaan. Opinnot voivat sisältää teoria-, projekti- tai työssäoppimista. Kun riittävä osaaminen on hankittu, opiskelija ohjataan tutkintotilaisuuteen.

Tutkinnon suorittamisen vaiheessa jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jonka mukaan tutkintotilaisuudet toteutetaan. Tutkintosuoritukset arvioidaan kolmikantaisesti ja tutkintotodistuksen myöntää alan tutkintotoimikunta.

Henkilökohtaistamiseen kuuluu osana oppimisen tuen suunnittelu. Aikuiskoulutuksen oppimisen tuen käytännöt kuvataan Oppimisen tuen suunnitelmassa, joka löytyy Ammatillinen aikuiskoulutus -oppaasta.

nayttotutk_prosessi