2.4 Opiskelijoiden osallisuus

Stadin ammattiopisto kannustaa opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen Aktiivipolku-opintojen kautta. Aktiivipolku-opinnot kokoavat yhteen opiskelijatoimintaan liittyvät kurssit kuten tutor-toiminnan, vertaissovittelun ja opiskelijakunnan hallituksen toiminnan. Stadin ammattiopistossa kannustetaan opiskelijoita suorittamaan työkykypassi. Opiskelijat ovat edustettuina Stadin ammattiopiston eri työryhmissä, kuten kestävän kehityksen työryhmissä ja hyvinvointityöryhmissä, sekä toimikunnissa, esimerkiksi ammattiosaamisen toimikunnassa ja opiskeluoikeustoimikunnassa.

Stadin ammattiopistossa on lain edellyttämällä tavalla muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakuntaa tulee kuulla oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Jokaisessa toimipaikassa toimii opiskelijakunnan hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti. Hallituksen tehtävänä on aktivoida opiskelijoita mukaan yhteiseen toimintaan ja toimia tiedonvälittäjänä. Stadin ammattiopistossa toimii lisäksi oppilaitoksen yhteinen opiskelijayhdistys STAO ry, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista. Opiskelijayhdistyksen tehtävänä on edistää osallisuutta, laatia kannanottoja sekä kehittää opiskelijoiden ja oppilaitoksen johdon välistä yhteistyötä.

Kaupunkitasoinen Ruuti -vaikuttamisjärjestelmä on Helsingin vaihtoehto nuorisovaltuustolle. Ruudin ydinajatus on parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaupungissa ja innostaa heitä osallistumaan ja tekemään itse. Keskeisiä tapahtumia ovat Päättäjämiitti ja RuutiExpo sekä joka toinen vuosi järjestettävät Ylipormestarin oppilas- ja opiskelijakuntapäivät. Opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Ruuti-hankerahaa oman toimipaikan oppimisympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai yhteisöllisen tapahtuman järjestämiseen.