3.4 Ei tutkintoon johtava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa. Toissijaisena kohderyhmänä ovat eri syistä koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Aikuiskohderyhmiä voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat sekä alan vaihtajat.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se muodostuu pakollisesta, valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. ammatteihin ja koulutusaloihin perehtyminen, opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, arjen taitojen harjoittelu sekä työssäoppimiseen ja oppisopimukseen valmentautuminen.

Opiskelija voi siirtyä kesken VALMA -koulutuksen tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen, jos hänellä on siihen valmiudet, koulutusala on selkiytynyt ja tutkintoryhmässä on tilaa. Samoin opiskelija voi kesken koulutuksen siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jos hänellä on riittävät valmiudet ja hän löytää sopivan oppisopimuspaikan. VALMA -koulutus pystyy myös tarjoamaan pysähtymispaikan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille, joiden opinnot ovat syystä tai toisesta vaarassa keskeytyä.

Nuorten työpajatoimintaa järjestetään neljällä pajalla (puu, metalli, media, lounaskahvila/tekstiili). Pajoilla toteutetaan Starttivalmennusta, työelämävalmennusta ja TE -toimiston työkokeiluja. VALMA -koulutuksessa työpajat toimivat oppimisympäristöinä, jolloin pajoilla voi suorittaa koulutuksen sisältöjä.

Avoimet opinnot on tarkoitettu ilman toisen asteen koulutusta oleville alle 29-vuotiaille tai opintojen etenemisessä haasteita kokeville nuorille. Avointen opintojen treenijaksolla on tarkoitus löytää itselle soveltuva ammatillinen koulutus, pohtia opintojen etenemistä ja aloittaa ammatilliset opinnot yksilöllisesti. Opiskelija voi kerryttää osaamista työkokeilussa, työpajoilla tai oppilaitoksessa avoimia opintoja opiskellen sekä suorittaa erilaisia korttikoulutuksia. Avoimet opinnot ovat väylä VALMA -koulutukseen tai tutkintoon johtavaan koulutukseen myös kesken lukuvuoden.

Ammatillinen täydennyskoulutus on työelämän ja yritysten tarpeista lähtevää koulutusta, joka voi olla esimerkiksi lyhytkestoisia kursseja, suoraan yrityksille räätälöityjä henkilöstökoulutuksia ja lupakorttikoulutuksia.

Oppisopimuksen ei-tutkintotavoitteinen koulutus

Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää yrityksen osaamistarpeesta lähtien myös ei-tutkintotavoiteisena koulutuksena. Tavoitteet ja toteutus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HEO).