Sanastoa

Sanasto on jaettu aihealueisiin ja itse sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sivuntaitto / Kuvankäsittely / Yleinen / Vektorigrafiikka

Sivuntaitto

Taitto (page layout) tarkoittaa tekstin ja visuaalisten elementtien (kuvat, grafiikat) sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa taittaminen tehdään Adobe InDesignilla.

&-merkki = Ampersand 
Alaotsikko = Subheader
Anfangi = Drop Cap 

anfangi

Apulinjat = Guides 
Aukeama = Spread 
Aukeamamittainen = Facing pages 
Esite = Brochure
Hakemisto = Index 
Isot kirjaimet = Capitals 
Jakaa = Distribute Alla kuvassa Align ja Distribute paneeli InDesignissa. Ensin valitaan objektit, sen jälkeen haluttu tasaus tai jakotapa.

Juliste = Poster
Kallistettu = Oblique 
Kappale = Paragraph
Keskiaukeama = Centerfold
Kirjasto = Library  Adobe CC ohjelmissa voi käyttää kirjastoja synkronoimaan ja jakamaan asioita ohjelmien kesken.Usein kirjastoihin laitetaan projektien fontit, värit ja logot. 

Library Adobe CC

Kirjoitusvirhe = Typo 
Kursiivi = Italic / Cursive 
Kuvateksti = Caption
Lainaus = Quote 
Leikkausmerkit = Crop Marks Kuvissa kohta mistä leikkausmerkit asetetaan PDF-tiedostoon ja alla miltä merkit näyttävät PDF tiedostossa

Leikkausvara = Bleed Katso Trinketin ohje  
Lihotus = Trapping Keino korjata kohdistusvirheitä.  Lue lisää
Lisäys = Increment 
Mittayksikkö = Unit
Merkki = Character 
Oikolukea = Proofread 
Orpo-ja leski = Orphan and widow Lue lisää
Otsikko = Headline, title
Palstaväli = Gutter 
Parivälistys = Kerning Säädetään kahden kirjaimen väliä 

Parivälistys

Peruslinja = Baseline Peruslinja on näkymätön viiva kirjainten alareunassa jolla kirjaimet ikäänkuin ’lepäävät’, kuvassa sitä esittää sininen viiva:

perusviiva

Pilkku = Comma 
Piste = Dot
Pisteen kasvu = Dot gain Kun painoväri leviää paperilla, niin rasteripisteestä tuleekin hieman suurempi.
Prepress = Prepress Työvaiheet ennen painamista 
Prosessivärit = Process colors Prosessiväri painetaan käyttämällä neljää vakiopainoväriä: syaania, magentaa, keltaista ja mustaa (CMYK).
Päällepainaminen = Overprinting Vasemmalla ilman päällepainamista ja oikealle käyttäen värin (sinisen) päällepainatusta.

Päällystetty (paperi) = Coated
Päällystämätön = Uncoated 

Rasteri = Halftone 
Reunaviiva ja täyttö = Stroke and fill Objekteilla on reuna ja täyttövärit. Kuvassa ikoneista etualalla reunaviivan väriasetukset ja taustalla täyttöviivan. Punainen viiva täytön ikonin yli tarkoittaa, ettei elementillä ole täyttöväriä. 

Rivinväli = Leading
Rivirekisteri = Baseline grid Rivirekisterin avulla saat tekstipalstat tasattua niin, että rivit vierekkäisillä palstoilla ovat linjassa keskenään. Rivirekisteri käytössä alemmassa kuvassa:  

ei rivireksiterissä
rivirekisterissä

Rivirekisterin käyttöönotto InDesignin kappaletyyleissä:

rivirekisteri

Ruudukko = Grid Kuvassa sekä Document (Julkaisu) grid, että Baseline (Rivirekisteri) grid näkyvissä.

grid

Sanavälistys = Tracking Säädetään koko sanan kaikkia välejä  

sanavälistys

Selkämys = Spine 
Sijoita = Place
Sivu = Page
Sivunumerointi = Pagination
Sivupohja, mastersivu = Master page 
Sisällysluettelo = TOC, Table of Contents 
Skaalata = Scale
Syvä musta = Rich black Lue lisää
Sävy = Tint Kuvassa vasemmalla 100% syaani ja oikealla 50% syaani

sävy

Tasata = Align 
Tasattu = Justified 
Tavuttaa = Hyphenate 
Tavuviiva = Hyphen 
Vedos = Proof 
Viivakoodi = Barcode 

Kuvankäsittely

Kuvankäsittely (Image editing) on kuvatiedostojen muokkaamista tai säätämistä kuvankäsittelyohjelmalla. Opistolla käytetään Adobe Photoshop ohjelmaa.

Haalistaa = Desaturate
Harmaasävy = Grayscale 
Häivytys = Feather Useimmiten valinnat tehdään ilman häivytystä, mutta jos reunoja halutaan häivyttää taustaan, voidaan häivytys tehdä valintatyökalujen (selection tools) asetuksissa.
Vasemmalla 0 px, oikealla 20 px:n häivytys soikiovalinnassa. 

häivytys

Interpoloida = Resample Kuvan resoluution nostaminen pikseleitä lisäämällä. 
Kaksisävykuva = Duotone Harmaasävykuva painetaan kahdella värillä, joista toinen yleensä musta. 
Kanava = Channel Lisätietoa Kuvassa normaalin RGB-kuvan värikanavat (“RGB-kuvat esittävät värit näytöllä käyttäen kolmea väriä tai kanavaa; Red, Green ja Blue”).

kanavat

Keskisävyt = Midtones
Kirkkaus = Brightness 
Kuvan koko = Image size
Kuvan valoisin kohta = Highlight 
Kylläisyys = Saturation
Laatu = Quality
Liukuväri = Gradient
Läpinäkymätön = Opaque Linkin video kertoo mikä ero on englannin termeillä transparent, opaque ja translucent.
Makro = Action Makro on joukko tehtäviä, esimerkiksi komentoja, paneelin vaihtoehtoja ja työkalun toimintoja. Voit esimerkiksi luoda makron, joka muuttaa kuvan kokoa, muuttaa sen harmaasävykuvaksi ja tallentaa lopuksi tiedoston halutussa muodossa.
Mittasuhteet = Proportions
Monista = Duplicate
Muunna = Transform
Pakattu = Compressed Lisätietoa Esim  JPG on pakkaava ja häviöllinen (lossy) tiedostomuoto. TIF taas pakkaa myös, mutta ei ole häviöllinen (lossless). Kuvan laatu kärsii (ja tiedostokoko pienenee) mitä enemmän sitä pakataan häviöllisellä tavalla. Vasemmalla alkuperäinen hyvälaatuinen kuva (koko yli 4 Mt), oikealla raskaasti pakattu versio (koko vain 21 kt). 

pakkaus

Pehmentäminen, anti-aliasointi = Anti-aliasing “Valinnan (selection) rosoisia reunoja voidaan tasoittaa pehmentämällä reunan ja taustan pikseleiden värieroja.” Oikealla ilman pehmennystä:

Peittävyys = Opacity “Tason peittävyys määrittää, kuinka paljon se peittää tai paljastaa alla olevaa tasoa. Jos peittävyys on 1 %, taso näyttää lähes läpinäkyvältä. Jos peittävyys on 100 %, taso näyttää täysin peittävältä.”  
Kuvassa pinkin tason (Layer 1) peittävyys (Opacity-säätö oikeassa yläkulmassa) laskettu 51%:iin. 

peittävyys

Pikseliä tuumalle = ppi, pixels per inch. “Kuvan resoluutio, tai näytön tarkkuus.” Jos kuvan tarkkuus on 10 x 14 pikseliä, tarkoittaa se että kuvassa on 10 kertaa 14 pikseliä, eli yhteensä 140 pikseliä.
Pistettä tuumalle = dpi, dots per inch. “Tulostimen tarkkuus kertoo, montako pistettä tulostin tekee tietylle alueelle, esimerkiksi 600 pistettä tuumalle (dpi).”  

Lue lisää tulostimen ja kuvan resoluutioista 

Raakakuva, RAW-kuva = RAW “Raw on valmistajakohtainen (järjestelmä)digitaalikameran raakakuvan tiedostomuoto. Kuva tallentuu sellaisenaan ilman pakkaamista tai värikorjauksia, joita esimerkiksi JPEG:in kohdalla aina tehdään.” Lisätietoa RAW-kuvista 
Rajaus, rajata = Crop Photoshopissa on rajaustyökalu jolla voi rajata kuvasta osia. Kuvassa alla määritelty rajausalue. Kun se suoritetaan, poistetaan kaikki joka kuvassa tumman kalvon alla ja vain rajattu alue jää jäljelle. 

rajaus

Rasteri = Halftone
Sekoitustila = Blending mode Tasojen sekoitustilaa voi muuttaa “Tason sekoitustila määrittää, kuinka tason pikselit sekoittuvat kuvassa alla oleviin pikseleihin. Sekoitustiloja käyttämällä voit luoda erilaisia erikoistehosteita.”  
Ylemmässä kuvassa asetettu tasolle (Layer 1, jolla vihreä läikkä) Normaali ja alemmassa Color dodge-sekoitustila.

sekoitustila
sekoitustila

Sivellin = Brush
Sumennus = Blur
Suodin = Filter Photoshopin suotimet Suotimilla saat helposti mm. taiteellisia (artistic) efektejä kuviin:  

suodin

Säätötaso = Adjustment layer Tietoa säätötasoista “Säätötaso tekee kuvaan väri- ja sävymuutoksia muuttamatta kuvaa pysyvästi. Voit esimerkiksi luoda Käyrät (Curves)-säätötason sen sijaan, että käyttäisit Käyrät-komentoa suoraan kuvassa.”  
Kuvan sävyjä muutettu Väri- ja kylläisyys (Hue and saturation) säätötasolla.

säätötaso

Taso = Layer “Photoshopin tasot ovat kuin päällekkäin pinottuja muovikalvoja. Tason läpinäkyvien alueiden läpi voidaan tarkastella alapuolella olevia tasoja. Myös tason läpinäkyvyyttä voidaan muuttaa, jos sisällön halutaan näkyvän osittain läpinäkyvänä.” Tasojen avulla on helppo rakentaa esim kuvakollaaseja. 
Kuvassa taustatason (Background) päälle on asetettu kaksi värillistä neliötä omille tasoilleen (Taso 1 ja Taso 2)

Tasomaski = Layer mask “Voit lisätä tasolle maskin ja käyttää maskia niin, että osa tasosta katoaa näkyvistä ja alla olevat tasot tulevat esiin.”
Kuvassa vampyyritasolle (Layer 0) on asetettu liukuvärimaski jossa musta väri piilottaa tasolla olevaa kuvaa ja alla oleva taso (Layer 1) eli punainen pääsee näkymään.   

maski

Terävöitys, terävöittää = Sharpen Terävöittäminen lisää kuvan ääriviivojen erottuvuutta. Kuvassa oikeaa puolta (yli)terävöitetty:

Toistoala = Gamut “Esimerkiksi väriprofiileista puhuttaessa kannattaa Adobe RGB:tä käyttää kun julkaisuja valmistellaan tulostusta varten, koska Adobe RGB:n toistoala sisältää tulostettavia värejä (etenkin syaaneja ja sinisiä), joita ei voida näyttää sRGB:n (joka taas paras webkuville) avulla.”
Toistoalan ylittävä = Out of gamut 
Värinhallinta = Color management Lue lisää “Värien vastaavuusongelmat (equivalence problems) johtuvat siitä, että laitteet ja ohjelmistot käyttävät erilaisia väritiloja. Yksi ratkaisu on järjestelmä, joka tulkitsee ja kääntää värit tarkasti laitteesta toiseen.  Järjestelmä tekee muutokset, joita tarvitaan värien vastaavuuden säilyttämiseen eri laitteissa. Värienhallintajärjestelmä muuntaa värit väriprofiilien (Color profile) avulla.” 
Väritila = Color mode Photoshopin väritilat  (RGB Lisätietoa  ja CMYK Lisätietoa )

Väriviuhka = Swatches 
Yhdistä = Merge 

Vektorigrafiikka

Vektorigrafiikka on hyvin skaalattavissa, eli resoluutioriippumatonta ja vie vain vähän tilaa koneella.  Vektoreiden avulla tehdään mm. logoja, kuvakkeita, typografiaa ja kuvituksia. Opistolla on käytössä Adoben Illustrator ohjelma.

Kaavio = Chart 
Kallistaa, vinottaa = Skew 
Kulma = Corner
Kuvio = Pattern
Lisää = Add

Monikulmio = Polygon
Muoto = Shape

Polku = Path

vektoripolku

Täyttö = Fill 
Viiva (reuna) = Stroke

Vähennä = Subtract 
Yhdistää = Unite  

Yleinen

Yleistä tietotekniikkaan ja koneiden käyttöön liittyvää sanastoa

Arvo = Value 
Asentaa = Install 
Asetukset = Settings/options 
Kansio = Folder
 
Kilotavu (Kt) = KB 
Kopioi = Copy 
Käyttöjärjestelmä
(“käyttis”) = Operating system Esim Windows ja Mac OS. Lisätietoa
Laite = Device 
Leikkaa = Cut 
Liitä = Paste 
Lisätä = Insert

Liukusäädin = Slider 
Luoda = Create
 
Megatavu (Mt) = MB Lisätietoa koko asioista  
Muisti = Memory 
Muokkaa, muokata = Edit 
Muuntaa, muokata = Modify 
Näppäimistö = Keyboard 
Näppäin = Key 
Näyttö = Display 
Ohjelmisto = Software
 Esim. Photoshop 
Oletus = Default 
Ominaisuudet = Properties 
Poistaa = Delete 
Päivitys, päivittää = Update 
Skaalata = Scale 
Suorituskyky = Performance 
Tiedosto = File  
Tiedostomuoto = File format
 Photoshopin tiedostomuodot 
Työpöytä = Desktop 
Valikko = Menu 
Vedä ja pudota = Drag and drop 
Vetää, vedä = Drag 
Vie, viedä = Export
 Monessa ohjelmassa viedään tiedosto tiettyyn muotoon (PDF:ksi, verkkoon jne) 

Kommentoi

Kommentoi: